TASUTA TEENUSED
Perearsti saatekirja ja kehtiva ravikindlustuse olemasolul tasub teenuse eest Tervisekassa

TASULISED TEENUSED
Saatekirja puudumisel on võimalik registreeruda tasulistele teenustele

Siia alla kuulub ka massaaž

ONLINE BRONEERIMINE
Tasuliste teenuste puhul otsemaksed

Koha peal arveldamist ei toimu

Üks-ühele seanss, mille raames tegeleme kliendi hindamisega, püstitame eesmärgid ja liigume nende poole

Kliendi soovil võimalik ka kodukeskkonnas

Kliendi võimekuse hindamine ja vajaduste kaardistamine

Püstitame koos eesmärgid ja liigume nendeni, kasutades kliendikeskseid sekkumisi ja individuaalset teraapiaplaani

Nõustamine probleemist lähtuvalt

Eesmärgiks on leida lahendused ja luua kindel tee täisväärtuslikumaks eluks

Teostatav nii kabinetis koha peal kui ka kliendi kodus

Kliendi valitud piirkonnale, ühe seansi kestvus 30 minutit

Kasutusel looduslik kookosõli – kui olete teadlikult allergiline, andke sellest palun eelnevalt TEADA SIIN

Samuti mõelge enne massaažile registreerumist kas teil on terviseseisund, mis vajaks eelnevat täpsustamist, nt: väga kõrge vererõhk, südame-veresoonkonna häired jne.

FÜÜSIKALISE RAVI TEENUSED:
Magnetravi, ultraheli ravi, elektriravi, sooja- ja külmaravi, vesiravi jne.

Translate/Перевести